دانلود فایل word بررسی کامل بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 100

در زیر قسمتی از متن فصل اول را همراه با تصاویر مشاهده میکنید


فصل اول
شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها


تعریف عمومی گازها
در طبیعت مواد به اشکال و حالتهای مختلف وجود دارند که هر حالت یک فاز نامیده می شود. مثلاً فاز جامد, فاز مایع, فاز گاز, فاز پلاسما. گازها فازی از ماده هستند که فاصله بین مولکولها زیاد ونیروی جاذبه بین مولکولهای آنها ناچیز می باشد. چنانچه در هر ظرفی قرار گیرند, شکل آن ظرف را پیدا می‌کنند.

انواع گاز طبیعی
گاز طبیعی: ماده ای است که در بسیاری از نقاط جهان بصورت مخازن گازی دراعماق زمین وجوددارد.
گاز چاهی: گازی است که بطور مستقیم از چاه بهره برداری می شود.
گاز خام: به ماده اولیه گازی که بواحدهای شیمیایی داده می شود, اتلاق می گردد.
گاز خط لوله: گاز قابل فروش که مشخصات قابل قبول خریدار داشته باشد و یابا استاندارد متداول ممکن وفق دهد.
گاز ترش: گازی است که به مقدار قابل ملاحظه سولفید هیدروژن () یا دی اکسید کربن() و یا هر دوی آنها را داشته باشد.
گاز شیرین: گازی است که سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.
گاز خشک: گازی است که کم تر از یک دهم گالن هیدروکربن و بالاتر در هزار فوت مکعب داشته باشد.
گاز تر: گازی است که بیش از یک دهم گالن هیدروکربن و بالاتر در هزار فوت مکعب داشته باشد.[1]لینک کمکی